Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
13.12.2019 04:07 Киант Старинен ударен инструмент от две ръковини 0
12.12.2019 19:27 котленкамък вид котлен камък 1
10.12.2019 14:11 гоилаа филм с вили джоунс 1
10.12.2019 14:11 гоилаа филм с вили джоунс 1
10.12.2019 12:43 бока Висока чаша за вино? 1
10.12.2019 12:42 канноа Вид артилерийски огън? 1
09.12.2019 21:16 силновярващчовек 1
09.12.2019 18:03 ер Метална тръба към водопровод 1
09.12.2019 18:02 бл Разказът на литературно произведение? 1
09.12.2019 18:01 ориаия Повишаване курса на стока? 1
09.12.2019 16:48 Вид сладкиш? 2
09.12.2019 16:15 оптиктник екстра към лека кола 1
09.12.2019 16:13 леков сатирик от екипа на Сл. Трифонов 1
09.12.2019 10:59 именителенпадеж Как се нарича именителния падеж? 1
08.12.2019 20:37 Асиан Остаряла степен във висшето образование 1
08.12.2019 15:32 лас Персийски поет класик (?-ок. 1170) 2