Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
06.02.2019 18:08 Марканемскиавтомобили Културен човек 1
06.02.2019 18:05 Марканемскиавтомобили Народ народност 0
06.02.2019 17:55 Марканемскиавтомобили Изпарител 1
06.02.2019 17:32 Отворнапотнажлеза Отвор*на*потна*жлеза 1
06.02.2019 15:17 ОпераотджРосини Опера*от*дж.*Росини 2
06.02.2019 15:02 Каменарскивзрив Каменарски взрив 1
06.02.2019 14:59 Бъркотия,неразбория Бъркотия,неразбория 1
06.02.2019 14:51 Френскиживописец(17711835) Френски художник(1841-1919) 3
06.02.2019 14:45 Френскиживописец(17711835) Френски живописец(1771-1835) 1
06.02.2019 14:42 Долначастотрамканаврата Долна част от рамка на врата 2
06.02.2019 14:40 Рускобезалкобезалкохолнопитиезапиене Руско безалкохолно разхладително питие 1
06.02.2019 14:35 Убеждение,увереност Убеждение,увереност 1
06.02.2019 14:33 ×правилникзашофиранеправилникзаорганизаци Правилник на организация 1
06.02.2019 14:26 Плодоватечност Плодова*течност 1
06.02.2019 14:19 ЖНАМАЙЧИНАСЕСТРА МъЖ*НА*МАЙЧИНА*СЕСТРА 2
06.02.2019 14:15 Американскикомпозитор Американски*композитор"консулът" 1