Абу Муслим


 

КОМЕНТАРИ

flame: Роден е през 718 г. в Мерв или Исфахан. Абу Муслим е убит през 755 г. в Ктезифон по време на аудиенция при Ал-Мансур.

flame: През 750 г. Абу Муслим води абасидската армия в битката на Заб, когато Умаядите са окончателно разгромени.