Схипхол


 

КОМЕНТАРИ

xakepxakep: Не е Шипхол. На нидерландски sch не се чете "ш", както е на немски, а "сх". https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%BB

Безплатно разпечатване на фактури