Онлайн кръстословица от 16.10.2019


  1. Нравствена развала
  2. Душа, вътрешен мир
  1. Степен в карате
  1. Актьор от САЩ, "Влакът беглец"
  1. Френски спортен журналист (1889-1968)
  1. Град във Франция
  1. Руски художник (1875-1958)
  1. Езеро в Русия
  1. Водач на Английската революция, генерал (1599-1658)
  1. Град в Румъния
  1. Шахматен термин
  1. Частица в електрически заряд
  1. Бобово растение
  1. Сплав от олово и антимон за отливане на печатарски букви
  1. Поробено от турците население
  1. Индианско племе в Боливия
  1. Етаж от горен триас на мезозойската ера
  1. Град в Парагвай
  1. Голям киевски завод
  2. Български шоколад
  1. Малкото на коза, козле
  1. Герой на Б. Брехт от "Цезар и неговият легионер"
  1. Руски самолети
  1. Град във Франция
  1. Виетнамски остров
  1. Марка румънски джипове
  1. Герой в "Одисея", син на Пизенор
  1. Общоевропейска полицейска служба

Речник: войт, юон

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Нравствена развала
6. Руски художник (1875-1958)
7. Езеро в Русия
9. Град в Румъния
11. Частица в електрически заряд
13. Сплав от олово и антимон за отливане на печатарски букви
15. Индианско племе в Боливия
17. Град в Парагвай
18. Голям киевски завод
19. Малкото на коза, козле
21. Руски самолети
22. Град във Франция
24. Марка румънски джипове
26. Общоевропейска полицейска служба

Вертикално:

1. Душа, вътрешен мир
2. Степен в карате
3. Актьор от САЩ, "Влакът беглец"
4. Френски спортен журналист (1889-1968)
5. Град във Франция
8. Водач на Английската революция, генерал (1599-1658)
10. Шахматен термин
12. Бобово растение
14. Поробено от турците население
16. Етаж от горен триас на мезозойската ера
18. Български шоколад
20. Герой на Б. Брехт от "Цезар и неговият легионер"
23. Виетнамски остров
25. Герой в "Одисея", син на Пизенор