Онлайн кръстословица от 26.04.2019 Онлайн кръстословица


  1. Последователи на утопическия социализъм на Ет. Кабе
  2. Опера от Масне
  1. Месопотамска богиня на земята
  1. Благовоние, приятна миризма
  1. Ранг на индийски владетел
  1. Събиране на суми срещу документи
  1. Бивша евроазиатска държава
  1. Помещение за детски игри
  1. Късо музикално лирическо произведение
  1. Порода кучета
  1. Руски космонавт (1937-1994)
  1. Подарък
  1. Бог в мюсюлманската религия
  1. Парижко наречие на работническата класа
  1. Заболяване, преплитане на червата
  1. Марка френски лекарства
  1. Древногръцки митически великан
  1. Герой от романа "Умирай трудно"
  1. Френски състезател по биатлон, рафаел
  1. Първите руски автомобили
  1. Наша бивша агенция за младежта и спорта
  1. Марка цигари
  1. Международен олимпийски комитет
  1. Руска поетеса (1889-1966)

Речник: илеус, амбре

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие" за да се включите в класирането.

   

Хоризонтално:

1. Последователи на утопическия социализъм на Ет. Кабе
8. Късо музикално лирическо произведение
9. Порода кучета
11. Подарък
13. Парижко наречие на работническата класа
14. Заболяване, преплитане на червата
16. Древногръцки митически великан
17. Герой от романа "Умирай трудно"
18. Френски състезател по биатлон, рафаел
20. Наша бивша агенция за младежта и спорта
22. Международен олимпийски комитет
23. Руска поетеса (1889-1966)

Вертикално:

1. Опера от Масне
2. Месопотамска богиня на земята
3. Благовоние, приятна миризма
4. Ранг на индийски владетел
5. Събиране на суми срещу документи
6. Бивша евроазиатска държава
7. Помещение за детски игри
10. Руски космонавт (1937-1994)
12. Бог в мюсюлманската религия
15. Марка френски лекарства
19. Първите руски автомобили
21. Марка цигари