Онлайн кръстословица от 20.01.2020


  1. Наш поет (1935-1999)
  2. Миризма, мирис
  1. Български струнен квартет
  1. Сърцевина, вътрешност
  1. Израстък на житен клас
  1. Български философ-марксист, лекар (1920)
  1. Почетна титла в Англия
  2. Провинция в Аржентина
  1. Френски историк (1846-1936)
  1. Кърмова надстройка над главната палуба на кораб
  1. Норвежки математик (1842-1899), Софус
  1. Стихотворение от Иван Вазов
  1. Помагач, укривател
  1. Област в Мали
  1. Неферментирал гроздов сок
  1. Испански футболен отбор
  1. Голям морски бозайник
  1. Музикална нота
  1. Английска писателка (1729-1807)
  1. Болест на кръвоносната система

Речник: ахтерпик, сегу

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Наш поет (1935-1999)
6. Почетна титла в Англия
7. Френски историк (1846-1936)
8. Кърмова надстройка над главната палуба на кораб
9. Норвежки математик (1842-1899), Софус
10. Стихотворение от Иван Вазов
14. Испански футболен отбор
16. Музикална нота
17. Английска писателка (1729-1807)
18. Болест на кръвоносната система

Вертикално:

1. Миризма, мирис
2. Български струнен квартет
3. Сърцевина, вътрешност
4. Израстък на житен клас
5. Български философ-марксист, лекар (1920)
6. Провинция в Аржентина
11. Помагач, укривател
12. Област в Мали
13. Неферментирал гроздов сок
15. Голям морски бозайник