Онлайн кръстословица от 26.06.2019 Онлайн кръстословица


  1. Мускул с две глави
  2. Стари руски реактивни самолети
  1. Част от тъкачен стан
  1. Баскетболен отбор от Никозия, Кипър
  1. Гъбичка по растенията
  1. Английски поп-певец
  1. Японска мярка за дължина
  2. Церемония
  1. Наша модна къща
  1. Град в Италия
  1. Сръбски град на р. Дунав
  2. Германски философ (1903-1969)
  1. Герой на Майкъл Крайтън от "Сфера"
  1. Електротелфер
  1. Село в Пловдивска област
  1. Количество уловена риба
  1. Френски математик (1540-1603)
  1. Собственото име на италиански артист, "Голямото плюскане"
  1. Преддверие, трем
  1. Немски лекар-дерматолог (1850-1929)
  1. Френски живописец (1600-1648)
  1. Марка руски вертолети
  2. Богиня в Месопотамия
  1. Италиански живописец (1707-1762)

Речник: динк, адорно

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие" за да се включите в класирането.

   

Хоризонтално:

1. Мускул с две глави
6. Японска мярка за дължина
7. Наша модна къща
9. Сръбски град на р. Дунав
10. Герой на Майкъл Крайтън от "Сфера"
12. Село в Пловдивска област
13. Количество уловена риба
15. Собственото име на италиански артист, "Голямото плюскане"
16. Преддверие, трем
18. Френски живописец (1600-1648)
19. Марка руски вертолети
20. Италиански живописец (1707-1762)

Вертикално:

1. Стари руски реактивни самолети
2. Част от тъкачен стан
3. Баскетболен отбор от Никозия, Кипър
4. Гъбичка по растенията
5. Английски поп-певец
6. Церемония
8. Град в Италия
9. Германски философ (1903-1969)
11. Електротелфер
14. Френски математик (1540-1603)
17. Немски лекар-дерматолог (1850-1929)
19. Богиня в Месопотамия