Условия за ползване

Условия за ползване и регистрация

Този документ съдържа условията за ползване на сайта dumite.com. Ако не сте съгласни и не приемете тези условия, моля, не ползвайте този сайт. Тези условия могат да се променят по всяко време от екипа на dumite.com, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в dumite.com. Условията за ползване ще бъдат публикувани на адрес: http://www.dumite.com/?action=terms.

Приемайки настоящите условия, потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани във връзка с публикуване на статистическа информация, новини и коментари.

1. Общи условия

1.1. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, след като Интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.

1.2. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка, рекламен банер, отвеждащ потребителя към други Интернет страници от сайта dumite.com, както и изпращане на съдържание към администраторите на сайта за публикуване.

1.3. dumite.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

1.4. dumite.com не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

1.5. dumite.com не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

2. Съдържание на dumite.com

2.1. Уеб сайтът dumite.com събира на едно място информация за различни видове думите, тълкования на думи, както и новини и мнения от областта на българския език и литература.

2.2. Съдържанието в сайта e собственост на "УЕБ АРТ" ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Правото на свободен достъп на потребители не включва правото да се копира, променя, продава или показва информация, материали и ресурси от този сайт с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2.3. dumite.com може да препубликува новини и коментари, публикувани в други сайтове, само с изричното съгласие на техните автори и публикуване на линковете, където първоначално са били публикувани тези материали.

3. Регистрация на потребителски профил и публикуване на информация

3.1. Потребителите декларират, че данните предоставени от тях при регистрацията са верни и достатъчни. В случай на съществуващо несъответствие в данните, потребителите се задължават да прекратят ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

3.2. Потребителите декларират, че са физически лица или ако представляват фирма или организация, са директно упълномощени като такива.

3.3. Потребителите декларират, че всяка публикувана от тях обява или информация е вярна или имат пълно убеждение, че това е така.

3.4. Потребителите се съгласяват, че ще използват dumite.com в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Съдържанието, което публикуват потребителите не може да съдържа:

  • Материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права;
  • Каквото и да било текстове и изображения със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, които биха могли да поставят в неудобно положение или да оскърбят трето лице;
  • Информация, съдържаща вируси или информация, предназначена да причинява щети, загуби от намеса или разрушаване на системата и базата данни на този сайт;
  • Препратки към сайтове с цел реклама;

4. Записване за електронен бюлетин

4.1. Като регистриран потребител, вие ще получавате електронен бюлетин, чрез който ние можем да ви информираме за актуални новини или промени в сайта dumite.com. Ако сте абонирани, ще получавате съобщения на Вашата електронна поща не повече от 1-2 писма от нас в месеца. Можете лесно да се абонирате, както и да се отпишете да не получавате тези съобщения.

4.2. Ние защитаваме Вашата лична информация в съответствие с поверителността и защитата на личните данни.

5. Права и задължения на dumite.com

5.1. Информацията, изисквана при регистрация в dumite.com, се използва само за предоставяните в сайта услуги. dumite.com се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

5.2. dumite.com запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

5.3. dumite.com запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга, когато има подозрения за нарушаване Условията на ползване.

5.4. dumite.com има право да се свърже с потребители, изпратили информация за дума с цел доуточняване на нейното тълкование или описание. dumite.com има право да се свърже с потребители, изпратили статия или мнение, с доуточняващи въпроси или корекции.

5.5. dumite.com си запазва правото да отстрани или поиска редактирането на съдържание, което по своя преценка счита за неприемливо.

5.6. dumite.com си запазва правото да откаже предоставяната услуга или да прекрати потребителски акаунт, когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

5.7. dumite.com може да има достъп до личните ви данни, включително до съдържанието на публикуваните от Вас думи с цел включването им в общата база данни от думи.

5.8. dumite.com ограничава ползването на сайта за нерегистрирани потребители по следния начин:

  • Търсене на думи по-големи от 6 букви е достъпно само за регистрирани потребители;
  • Неограничен брой търсения е достъпно само за регистрирани потребители.