Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
16.02.2019 16:48 Т Гласна в старобългарски език 1
16.02.2019 16:48 ТУ Хвойново вечнозелено дърво 1
16.02.2019 16:47 К Контролен орган в завод 1
16.02.2019 16:47 АНС Довлечена от водата тиня 1
16.02.2019 16:46 ПЛАУ Вид лен с тънки меки влакна 1
15.02.2019 22:23 малконезначителноколичество **т* 1
14.02.2019 20:28 яо племе в танзания и мозамбик 2
14.02.2019 12:36 релефенглобус какво е релефен глобус 1
13.02.2019 13:04 акра сок от сладка папрат 1
12.02.2019 19:57 СЕ ПАРАД 0
12.02.2019 19:57 СЕ ПАРАД 0
11.02.2019 15:08 таксоче коя е думата 1
10.02.2019 21:39 ека кратък отговор 1
09.02.2019 22:11 Изкуство за водене на война 1
09.02.2019 22:10 Изкуство за водене на война 0
09.02.2019 03:43 ори Българско списание 1