Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
22.10.2018 15:30 медеясенека друго име 0
22.10.2018 15:29 рождествохристово друго име 0
20.10.2018 16:04 лума оказана помощ 0
19.10.2018 09:55 АН Пролетно дамско палто 1
15.10.2018 20:12 Беньовски ? 0
14.10.2018 20:11 е тайна подготовка на бунт или въстание 1
14.10.2018 15:17 Игоглпасака Да се подреди анаграмата и да се състави изречение 0
14.10.2018 10:46 а разклащане на земята при земетресение 0
14.10.2018 10:44 с прислужница 1
13.10.2018 19:54 21 Зарзна болест при конете 1
13.10.2018 19:45 регилиозназабрана Регилиозна забрана 1
13.10.2018 17:05 На Навуща 1
13.10.2018 17:05 На Навуща 1
13.10.2018 17:04 Еп Голяма църковна област 0
13.10.2018 17:04 Еп Голяма църковна област 1
13.10.2018 15:24 елр Героиня на Б. Шоу от "Хляб по водите" 1