Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дума Описание Отговор
ур електрически звънец зумер
Милавук Дума с буквите м и л а в у к милувка
онт духов музикален инструмент във форма на рог корнет
м шахматен термин мат
еи отровно вещество,мишеморка арсеник
р жители на Мавритания Маври
хидролокатор хидролокатор сонар
Загубавшахмата МАТ
романотбалзак Онорин
ур електрически звънец зумер
азиатски ударен музикален инструмент Кото
азиатски ударен музикален инструмент Който е верният отговор
ки Филипински президент 1986-1992 Корасон Акино
аи минерал разновидност на желязната слюда алит
ао руски танкови огнехвъргачки Ато
еа верига магазини Ена