Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
16.02.2019 18:53 малконезначителноколичество **т* йота
16.02.2019 18:22 ПЛАУ Вид лен с тънки меки влакна плаун
16.02.2019 18:19 таксоче коя е думата отсечка
16.02.2019 17:02 Т Гласна в старобългарски език ят
16.02.2019 17:01 ТУ Хвойново вечнозелено дърво туя
16.02.2019 17:01 К Контролен орган в завод ОТК
16.02.2019 17:01 АНС Довлечена от водата тиня нанос
15.02.2019 20:35 и Метални пластинки за трансформатор ламели
15.02.2019 20:17 т старши подофицер /остар./ СТАРШИЯ
15.02.2019 08:44 яо племе в танзания и мозамбик Намери книгата на Фрейзър "Златната клонка".В края ѝ има речник, който ще ти даде информация за много племена.
14.02.2019 21:56 яо племе в танзания и мозамбик Яо- Етническа група в китайската провинция Гуанси.
14.02.2019 21:50 релефенглобус какво е релефен глобус георама
13.02.2019 13:39 акра сок от сладка папрат лакрица
13.02.2019 10:17 ори Българско списание Стори
12.02.2019 18:25 ека кратък отговор реплика
12.02.2019 18:23 и Метални пластинки за трансформатор ламели