Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дума Описание Отговор
яоси Южноамерикански савани ляноси
Р Етиопска владетелска титла рас
опл едра полска птица Дропла
па Древногръцки управител на провинция епарх
градинскицветесамакитка градинско цвете самакитка аконит
алана теглилка с блюда паланца
Лял Питено заведение локал
Нашестраденпевец19402005 Емил Димитров
българскицар865927 Симеон
Геройотповесттамаминодетенце Мамино детенце Думата с 32 букви ли? Николчо, Неновица, Иван Нищото, Нено
операотверди опера от верди Симон Боканегра
незнам зимна дреха със качулка канадка
*андо вид колесница ландо
ар арабски песни за отмъщение САР
ар Арабски песни за отмъщение САР
ахиа Красиво южно катерливо цвете АЗАРИНА