Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 362
3 буквени 2350
4 буквени 4600
5 буквени 8009
6 буквени 7283
7 буквени 6503
8 буквени 4235
9 буквени 2677
Над 10 буквени 5783
ОБЩО 41802

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 432
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 426
Служител в частна фирма 854
Студент 477
Ученик 910
Друго 423
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 612
Ср. специално 582
Полувисше 130
Висше 1436
Студент 205
Ученик 235
ПОЛ
Мъж 2060
Жена 2452
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 615
Здравеопазване 123
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 144
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 234
Професионален спорт 31
Търговия 290
Услуги 273
Финанси, Банки 122
Друго 783