Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 341
3 буквени 2166
4 буквени 4089
5 буквени 7207
6 буквени 6339
7 буквени 5559
8 буквени 3583
9 буквени 2331
Над 10 буквени 5362
ОБЩО 36977

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 425
Мениджър в държавна фирма 40
Мениджър в частна фирма 275
Служител в държавна фирма 422
Служител в частна фирма 845
Студент 474
Ученик 906
Друго 416
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 425
Средно 610
Ср. специално 573
Полувисше 123
Висше 1424
Студент 203
Ученик 232
ПОЛ
Мъж 2043
Жена 2428
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 237
В момента не работя 610
Здравеопазване 120
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 416
Промишленост 231
Професионален спорт 31
Търговия 286
Услуги 271
Финанси, Банки 122
Друго 773