Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 350
3 буквени 2263
4 буквени 4347
5 буквени 7618
6 буквени 6862
7 буквени 6082
8 буквени 3935
9 буквени 2534
Над 10 буквени 5675
ОБЩО 39666

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 431
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 424
Служител в частна фирма 849
Студент 474
Ученик 908
Друго 419
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 426
Средно 610
Ср. специално 578
Полувисше 126
Висше 1434
Студент 203
Ученик 234
ПОЛ
Мъж 2055
Жена 2440
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 614
Здравеопазване 122
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 420
Промишленост 232
Професионален спорт 31
Търговия 288
Услуги 272
Финанси, Банки 122
Друго 777