Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 345
3 буквени 2228
4 буквени 4258
5 буквени 7459
6 буквени 6639
7 буквени 5869
8 буквени 3783
9 буквени 2450
Над 10 буквени 5512
ОБЩО 38543

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 429
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 275
Служител в държавна фирма 422
Служител в частна фирма 846
Студент 474
Ученик 908
Друго 417
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 426
Средно 610
Ср. специално 576
Полувисше 124
Висше 1427
Студент 203
Ученик 234
ПОЛ
Мъж 2050
Жена 2432
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 613
Здравеопазване 120
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 418
Промишленост 231
Професионален спорт 31
Търговия 287
Услуги 271
Финанси, Банки 122
Друго 774