Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 369
3 буквени 2406
4 буквени 4719
5 буквени 8231
6 буквени 7520
7 буквени 6788
8 буквени 4393
9 буквени 2776
Над 10 буквени 5857
ОБЩО 43059

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 435
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 427
Служител в частна фирма 855
Студент 477
Ученик 911
Друго 425
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 612
Ср. специално 582
Полувисше 130
Висше 1440
Студент 205
Ученик 236
ПОЛ
Мъж 2067
Жена 2454
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 619
Здравеопазване 124
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 144
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 234
Професионален спорт 31
Търговия 291
Услуги 273
Финанси, Банки 122
Друго 784