Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 374
3 буквени 2458
4 буквени 4890
5 буквени 8550
6 буквени 7835
7 буквени 7165
8 буквени 4610
9 буквени 2901
Над 10 буквени 5980
ОБЩО 44763

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 436
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 278
Служител в държавна фирма 427
Служител в частна фирма 857
Студент 477
Ученик 911
Друго 429
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 614
Ср. специално 584
Полувисше 130
Висше 1442
Студент 205
Ученик 236
ПОЛ
Мъж 2072
Жена 2457
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 620
Здравеопазване 124
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 144
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 234
Професионален спорт 31
Търговия 293
Услуги 274
Финанси, Банки 123
Друго 785