Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 324
3 буквени 2024
4 буквени 3719
5 буквени 6647
6 буквени 5699
7 буквени 5005
8 буквени 3245
9 буквени 2095
Над 10 буквени 4937
ОБЩО 33695

Това е статистиката генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили всички полета при регистрацията. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 412
Мениджър в държавна фирма 38
Мениджър в частна фирма 266
Служител в държавна фирма 409
Служител в частна фирма 821
Студент 464
Ученик 889
Друго 395
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 161
Основно 414
Средно 590
Ср. специално 551
Полувисше 120
Висше 1385
Студент 197
Ученик 226
ПОЛ
Мъж 1987
Жена 2362
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 231
В момента не работя 589
Здравеопазване 119
Култура, Изкуство 100
Маркетинг, Реклама, PR 139
Наука, Образование, Обучение 407
Промишленост 225
Професионален спорт 30
Търговия 280
Услуги 266
Финанси, Банки 118
Друго 741