Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 332
3 буквени 2084
4 буквени 3882
5 буквени 6877
6 буквени 5979
7 буквени 5233
8 буквени 3382
9 буквени 2200
Над 10 буквени 5133
ОБЩО 35102

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 420
Мениджър в държавна фирма 40
Мениджър в частна фирма 274
Служител в държавна фирма 418
Служител в частна фирма 839
Студент 473
Ученик 904
Друго 412
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 422
Средно 609
Ср. специално 566
Полувисше 124
Висше 1413
Студент 203
Ученик 231
ПОЛ
Мъж 2034
Жена 2412
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 235
В момента не работя 606
Здравеопазване 119
Култура, Изкуство 104
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 415
Промишленост 230
Професионален спорт 31
Търговия 282
Услуги 270
Финанси, Банки 121
Друго 769