Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 360
3 буквени 2331
4 буквени 4556
5 буквени 7929
6 буквени 7178
7 буквени 6413
8 буквени 4177
9 буквени 2646
Над 10 буквени 5724
ОБЩО 41314

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 431
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 426
Служител в частна фирма 852
Студент 475
Ученик 909
Друго 421
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 611
Ср. специално 580
Полувисше 128
Висше 1436
Студент 203
Ученик 235
ПОЛ
Мъж 2057
Жена 2447
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 614
Здравеопазване 123
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 233
Професионален спорт 31
Търговия 288
Услуги 273
Финанси, Банки 122
Друго 781