Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 328
3 буквени 2054
4 буквени 3809
5 буквени 6771
6 буквени 5832
7 буквени 5107
8 буквени 3313
9 буквени 2150
Над 10 буквени 5016
ОБЩО 34380

Това е статистиката генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили всички полета при регистрацията. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 418
Мениджър в държавна фирма 38
Мениджър в частна фирма 271
Служител в държавна фирма 414
Служител в частна фирма 833
Студент 472
Ученик 900
Друго 407
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 421
Средно 603
Ср. специално 562
Полувисше 122
Висше 1404
Студент 203
Ученик 228
ПОЛ
Мъж 2024
Жена 2391
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 233
В момента не работя 601
Здравеопазване 119
Култура, Изкуство 103
Маркетинг, Реклама, PR 142
Наука, Образование, Обучение 412
Промишленост 229
Професионален спорт 31
Търговия 281
Услуги 270
Финанси, Банки 119
Друго 760