Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 319
3 буквени 1986
4 буквени 3582
5 буквени 6438
6 буквени 5481
7 буквени 4803
8 буквени 3113
9 буквени 1989
Над 10 буквени 4696
ОБЩО 32407

Това е статистиката генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили всички полета при регистрацията. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 376
Мениджър в държавна фирма 32
Мениджър в частна фирма 254
Служител в държавна фирма 389
Служител в частна фирма 775
Студент 450
Ученик 870
Друго 353
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 158
Основно 397
Средно 567
Ср. специално 514
Полувисше 111
Висше 1290
Студент 188
Ученик 220
ПОЛ
Мъж 1877
Жена 2255
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 216
В момента не работя 557
Здравеопазване 109
Култура, Изкуство 93
Маркетинг, Реклама, PR 129
Наука, Образование, Обучение 395
Промишленост 208
Професионален спорт 26
Търговия 263
Услуги 255
Финанси, Банки 113
Друго 700