Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 339
3 буквени 2138
4 буквени 4011
5 буквени 7108
6 буквени 6200
7 буквени 5409
8 буквени 3495
9 буквени 2279
Над 10 буквени 5311
ОБЩО 36290

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 425
Мениджър в държавна фирма 40
Мениджър в частна фирма 274
Служител в държавна фирма 421
Служител в частна фирма 843
Студент 474
Ученик 904
Друго 413
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 424
Средно 610
Ср. специално 570
Полувисше 123
Висше 1422
Студент 203
Ученик 231
ПОЛ
Мъж 2039
Жена 2424
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 237
В момента не работя 609
Здравеопазване 120
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 416
Промишленост 230
Професионален спорт 31
Търговия 283
Услуги 271
Финанси, Банки 122
Друго 770