Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 341
3 буквени 2186
4 буквени 4157
5 буквени 7308
6 буквени 6453
7 буквени 5677
8 буквени 3644
9 буквени 2385
Над 10 буквени 5412
ОБЩО 37563

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 428
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 275
Служител в държавна фирма 422
Служител в частна фирма 845
Студент 474
Ученик 907
Друго 416
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 425
Средно 610
Ср. специално 575
Полувисше 124
Висше 1426
Студент 203
Ученик 233
ПОЛ
Мъж 2047
Жена 2430
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 238
В момента не работя 611
Здравеопазване 120
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 417
Промишленост 231
Професионален спорт 31
Търговия 287
Услуги 271
Финанси, Банки 122
Друго 774