Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 338
3 буквени 2111
4 буквени 3940
5 буквени 6976
6 буквени 6090
7 буквени 5308
8 буквени 3438
9 буквени 2241
Над 10 буквени 5263
ОБЩО 35705

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 422
Мениджър в държавна фирма 40
Мениджър в частна фирма 274
Служител в държавна фирма 420
Служител в частна фирма 841
Студент 473
Ученик 904
Друго 413
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 423
Средно 609
Ср. специално 567
Полувисше 124
Висше 1419
Студент 203
Ученик 231
ПОЛ
Мъж 2035
Жена 2421
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 236
В момента не работя 606
Здравеопазване 119
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 416
Промишленост 230
Професионален спорт 31
Търговия 283
Услуги 271
Финанси, Банки 122
Друго 770