Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 358
3 буквени 2312
4 буквени 4473
5 буквени 7819
6 буквени 7070
7 буквени 6287
8 буквени 4076
9 буквени 2603
Над 10 буквени 5668
ОБЩО 40666

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 431
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 425
Служител в частна фирма 851
Студент 474
Ученик 909
Друго 419
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 611
Ср. специално 579
Полувисше 127
Висше 1434
Студент 203
Ученик 234
ПОЛ
Мъж 2056
Жена 2443
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 614
Здравеопазване 122
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 232
Професионален спорт 31
Търговия 288
Услуги 272
Финанси, Банки 122
Друго 779