Търсене на дума с 12 букви

Потребителят fani1014 търси 12 буквена дума

новела от йордан радичков

БУКВИ:

ерусалмчет
ОТГОВОРИ:

fani1014: ерусалимчета