Търсене на дума с 5 букви

Потребителят el.ata търси 5 буквена дума

невралгия на седалищния нерв

БУКВИ:

иа
ОТГОВОРИ:

fani1014: ишиас