Търсене на дума с 6 букви

Потребителят Krasvet търси 6 буквена дума

Бивша японска марка камери

БУКВИ:

на
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: минолта

xakepxakep: Не е ли Коника бившата. Сега е към Минолта.

svetoslava.gatovska: прав си