Търсене на дума с 6 букви

Потребителят svobodaks търси 6 буквена дума

Метални пластинки за трансформатор

БУКВИ:

и
ОТГОВОРИ:

fani1014: ламели