Търсене на дума с 4 букви

Потребителят Zamora търси 4 буквена дума

Тропическо дърво

БУКВИ:

анн
ОТГОВОРИ:

vandaik: Анона - Захарна ябълка, Анона (Annona squamosa, Sugar-apple, Sugar apple) представлява тропическо дърво, раждащо подобни на шишарки плодове