Търсене на дума с 6 букви

Потребителят rumen.vasilev54 търси 6 буквена дума

уред за морски дълбини

БУКВИ:

ахолт
ОТГОВОРИ:

fani1014: ехолотът е уред за измерване на водни дълбочини