Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
14.04.2019 20:43 Печат за поставяне на дати 1
14.04.2019 20:25 Ет Човек с големи научни звания 1
14.04.2019 20:19 р Пресилено весел човек 0
12.04.2019 08:26 уредизагасененапожари уреди за гасене на пожари 1
11.04.2019 14:53 вятърътвечемии филм с килиън мърфи 1
09.04.2019 18:27 осам носеща греда в минна шахта 0
08.04.2019 15:45 Младнежененмъж Какво означава 1
07.04.2019 09:52 –––––ц златна монета 0
06.04.2019 12:30 ени проява на природна сила 1
30.03.2019 18:56 вина сорт краставици 1
27.03.2019 18:14 ниго Герой на Г. Емар 1
22.03.2019 18:58 Документ за изплатени суми 1
19.03.2019 16:45 ипци сръбски кюфтета на скара 1
18.03.2019 20:26 ипци сръбски кюфтета 1
18.03.2019 20:02 ипци сръбски кюфтета 1
18.03.2019 13:39 афн *а*ф*н 1