Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
11.12.2018 04:43 е сорт грах 1
10.12.2018 16:54 х столица на страна пресичана от еквадор 0
10.12.2018 16:51 ин вид трева разпространена в полупустините 1
06.12.2018 06:11 а надуваема играчка 1
06.12.2018 06:10 е голямо метално буре 1
06.12.2018 06:09 ра гущер 1
04.12.2018 16:14 салп полско цвете 1
04.12.2018 15:03 индианско преносимо жилище 1
02.12.2018 19:47 ичкия какво означава ичкия? 1
02.12.2018 01:08 Ул Конник с копие 1
30.11.2018 11:17 оатив Звателен падеж 1
29.11.2018 09:59 Помощникнакадия Помощник на кадия 1
28.11.2018 17:14 подвиженоредзаохрана mfolrgek fj,eo pd fn,dkd 1
24.11.2018 13:25 5 Ескимоска шейна 1
23.11.2018 16:37 оза млечна захар 1
22.11.2018 09:06 Именителенпадеж Граматика 1